Català | Castellano
Legislació
En aquesta secció podràs consultar les normatives que afecten els gossos i els seus propietaris*.

Actualment existeixen, de major a menor rang, una normativa estatal, una autonòmica i una local. Les normatives de rangs inferiors afegeixen aspectes concrets que en cap cas poden contravenir les normatives de rangs superiors.


NORMATIVA ESTATAL


Gossos catalogats com potencialment perillosos:

Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos (desarrolla la Ley 50/1999).

Real Decreto 1570/2007, de 30 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos (modifica el Real Decreto 287/2002).


NORMATIVA AUTONÒMICA (CCAA de Catalunya)


Protecció dels animals:

Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

Gossos catalogats com potencialment perillosos:

Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

Altres:

Decret 243/1994, de 13 de setembre, pel qual s'estableixen els requisits que han de complir els centres de recollida d'animals de companyia abandonats.


NORMATIVA LOCAL


Cada ajuntament té la possibilitat de redactar una ordenança local pel que fa a la tinença d'animals de companyia. En aquesta secció estan recopilades les ordenances locals de tots els municipis de Catalunya perquè puguin ser consultades de forma fàcil i ràpida.

› Ordenances de la província de Barcelona
› Ordenances de la província de Girona
› Ordenances de la província de Lleida
› Ordenances de la província de Tarragona


*La informació penjada en aquesta secció té caràcter merament divulgatiu i el lector ha de tenir en compte que algunes d'aquestes normatives poden haver estat modificades o derogades, de manera que sempre es recomana consultar amb les autoritats competents al respecte.
Logo del pie de página
© Sinergia Dog Therapy
All rights reserved
Nota legal