Català | Castellano
Presentació
    A Sinergia Dog Therapy ens dediquem a la gestió i prevenció de conductes canines no desitjades i neix del concepte que el comportament d'un gos és el producte dels diferents factors que componen la seva existència. Així, en condicions fisiològiques on cap malaltia orgànica és la causa d'una alteració de conducta, el seu comportament ve determinat pel seu caràcter innat, els rols apresos, i l'entorn on es desenvolupa i on intenta cobrir les seves necessitats, entorn on els propietaris som un factor de gran influència.

    És per això que la nostra filosofia de treball davant d'un problema de conducta és la de, en primer lloc, recomanar que un veterinari descarti qualsevol malaltia orgànica com a causa d'aquesta conducta. Seguidament procedim a l'estudi de forma individualitzada de tots aquells factors que determinen la conducta de l'animal, i en base a la informació obtinguda dotem al propietari de les eines adequades per treballar directament sobre el gos, però també indirectament modificant aquells factors que estimulen el comportament inadequat. D'aquesta manera, el treball directe i l'estudi i la modificació del seu entorn actuen sinèrgicament i recondueixen la conducta del gos.

    Treballem perquè el propietari entengui quin és l'origen del mal comportament de l'animal, conegui millor al seu company caní, i aprengui a relacionar-se amb ell d'una manera més sana i satisfactòria, utilitzant sempre mètodes respectuosos amb la integritat física i psicològica de l'animal. Per aconseguir aquesta fita també és molt important la cooperació de tots els membres de la família, fins i tot dels més petits, donat el concepte de grup tant arrelat que du el gos.

    Un concepte de gran importància per a nosaltres quan parlem de conducta canina és la prevenció. És per això que també oferim serveis tant a particulars en els primers passos a seguir en la incorporació d'un nou membre caní a la nostra família, com a entitats en l'assessorament sobre conducta canina adreçat a centres d'acollida d'animals, xerrades educatives a centres cívics o col·legis, entre d'altres.

    A la nostra secció d'articles trobaràs més informació sobre la nostra filosofia, i si necessites consultar la teva normativa local t'oferim les ordenances municipals sobre tinença d'animals de companyia de tots els municipis de la comunitat autònoma de Catalunya.
Logo del pie de página
© Sinergia Dog Therapy
All rights reserved
Nota legal